Stowarzyszenie polskich energetyków - jak wyrobić uprawnienia elektroenergetyczne?

Stowarzyszenie Energetyków Polskich – jak wyrobić uprawnienia elektroenergetyczne?

Jak wyrobić uprawnienia SEP? Co warto wiedzieć o kursach energetycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Energetyków Polskich? Zapraszamy do lektury po więcej informacji!

Czym są kursy energetyczne G2?

Kursy energetyczne G2 to szkolenia, które mają na celu przygotowanie do pracy związanej z eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami obsługi, konserwacji, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach energetycznych, takich jak kotły parowe, sieci cieplne, piece przemysłowe, turbiny, urządzenia wentylacji, pompy i sprężarki.

Uprawnienia te dzielą się na dwie kategorie: D (dozór) oraz E (eksploatacja). Po ukończeniu kursu i zdaniu z pozytywną oceną egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach i uprawnieniach. Organizacją tego typu szkoleń zajmuje się między innymi SEP, czyli Stowarzyszenie Energetyków Polskich.

Czym jest SEP?

SEP to inaczej Stowarzyszenie Energetyków Polskich. Organizacja ta istnieje od 1996 roku i zrzesza specjalistów zajmujących się na co dzień energią elektryczną i cieplną. Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny i naukowo-techniczny.

Kursy BHP i kursy energetyczne

Stowarzyszenie Energetyków Polskich organizuje na terenie całego kraju kursy BHP oraz szkolenia energetyczne, przygotowujące do pracy na stanowiskach takich jak energetyk, elektroenergetyk, ciepłownik oraz gazownik.

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym, wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci, urządzeń oraz instalacji energetycznych mają obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych. Każda osoba chcąca uzyskać takie świadectwo, powinna się zgłosić do najbliższego oddziału SEP, by przystąpić do szkolenia oraz egzaminu.

Jaka jest misja SEP?

Stowarzyszenie Energetyków Polskich to organizacja, której główne misje, to:

  • Rozwijanie działań sprzyjających rozwojowi energetyki
  • Popularyzacja inicjatyw związanych z rozwojem energetyki polskiej
  • Propagowanie inicjatyw związanych z racjonalnym użytkowaniem paliwa i ochroną środowiska
  • Działalność edukacyjna – rozpowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych energetyków
  • Kształtowanie etyki zawodowej energetyków
  • Promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych