Sprawa sądowa - 6 wskazówek, które pozwą Ci ją wygrać

Sprawa sądowa – 6 wskazówek, które pozwolą Ci ją wygrać

Media telewizyjne co chwilę pokazują nam sprawy sądowe, jednak wydarzenia w naszym życiu mogą postawić nas w sytuacji, w której my staniemy przed sądem. W jaki więc sposób przygotować się do walki? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci otrzymać korzystny rezultat.

 Sprawa sądowa i dowody

Dowody można otrzymać ze wszystkich źródeł jakie tylko są możliwe. Takim przykładem mogą być pisemne dokumenty, opinie biegłych, badania krwi, ekshumacja, informacje od osób trzecich albo nośniki, na których znajdują się informacje, które pomogą w rozstrzygnięciu sprawy. Inwencja w trakcie zbierania dowodów jest bardzo nieograniczona, byle tylko nie kolidowało to z prawem. Jedynym przepisem występującym w kodeksie postępowania cywilnego i dotyczącym zbierania dowodów jest to, że osoba niezdolna do postrzegania bądź komunikowania się albo objęta związaną tajemnicą nie może pełnić takowej funkcji. Ponadto, każdy kto staje przed sądem i odpowiada na pytania i tym samym naraziłby siebie bądź osobę bliską na odpowiedzialność karną, szkodę majątkową czy hańbę, może odmówić składania wyjaśnień.

 Sprawa sądowa a świadomość

Brak posiadanych dowodów powoduję trudność w ocenie z góry jaki może być wyrok. Dlatego w takich sytuacjach spełnia swoja rolę Kodeks postępowania cywilnego. Posiadanie przepisów pozwala sądowi na zwrócenie się do organów i podmiotów o udostępnienie dokumentów potrzebnych w sprawie. Często jest tak, że sprawa jest bardzo dynamiczna, a dopiero w jej toku wychodzą pewne informację. W takich sytuacjach pomocna będzie opinia biegłych, którzy wiele razy przesądzili o wyniku rozprawy.

Czujność

Pamiętaj, że każde potknięcie takie jak przeoczenie terminu złożenia apelacji może zostać wykorzystane na korzyść drugiej strony. W naszym kraju sąd jest bezstronnym arbitrem, a więc sposób przedstawiania dowodów, odpowiednie formułowanie odpowiedzi czy dbanie o taktykę procesową mają wielkie znaczenie i mogą zostać wykorzystane przeciwko drugiej stronie.

Brak znajomości prawa

Sąd stosuje prawo, aby przeprowadzić proces myślowy na podstawie zgromadzonych dowód. Sprawdza czy dany fakt miał miejsce i czy podlega on prawnej normie, a więc znajomość prawa ma dość kluczowe znaczenie.

 Sprawa sądowa – co mogą świadkowie?

Zeznania świadków nie mogą podlegać ingerencji innych ludzi, dlatego przekonywanie o zmianie zeznać i w jaki sposób ma to robić nie jest zgodne z prawem. Taka metoda może zostać uznana za nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Świadek ma prawo do odmowy składnia zeznań, ale tylko wtedy jeśli stawi się w sądzie i złoży odpowiednie oświadczenie. Nie przybycie na rozprawę może grozić karą grzywny, aresztowaniem do 7 dni albo przyprowadzenie świadka w eskorcie policji.

Kultura osobista i zachowany spokój

Takie zachowanie musi istnieć w sprawie sądowej. Negatywne emocje mogą zostać ukarane karą porządkową, jeśli będą naruszały przebieg procesu.