Co zyskasz, przeprowadzając audyt bezpieczeństwa w swojej firmie?

Co zyskasz, przeprowadzając audyt bezpieczeństwa w swojej firmie?

Chcąc przeprowadzić audyt bezpieczeństwa w firmie, przedsiębiorcy często skupiają się jedynie na podstawowych aspektach i powierzają go osobom bezpośrednio przez siebie zatrudnianym, w ramach ich obowiązków. To błąd. Kompleksowe wykrycie błędów jest możliwe tylko przy współpracy z profesjonalnym wykonawcą zewnętrznym.

Jakie korzyści płyną z wykonania audytu bezpieczeństwa?

Wykonywanie weryfikacji i testów aktualnego stanu ochrony danych oraz informacji w przedsiębiorstwie niesie za sobą wiele korzyści, wśród których warto wymienić:

  • wykrywanie potencjalnych obszarów wycieków,
  • weryfikacja nieprawidłowości w stosowaniu procedur,
  • zapobieganie zaniechaniom obowiązków przez pracowników,
  • lokalizacja miejsc wymagających natychmiastowej poprawy zabezpieczeń,
  • ocena ryzyka dla poszczególnych zasobów.

Wyniki audytu bezpieczeństwa pomagają zarządowi w podejmowaniu odpowiednich decyzji, a także w obiektywnym zaopiniowaniu zasadności obowiązujących polityk oraz ich zgodności z aktualnym stanem prawnym. Jednocześnie uzyskuje się wiedzę na temat świadomości zagrożeń wśród pracowników.

Wskazanie luk z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala zapobiec sytuacji, w której wyciek danych staje się faktem, a przedsiębiorstwo zostaje narażone na straty wizerunkowe oraz konsekwencje finansowe wynikające z obowiązującego rozporządzenia RODO i działalności urzędu UODO.

Czy audyt bezpieczeństwa zawsze powinna wykonywać zewnętrzna firma?

W wielu przedsiębiorstwach popularne jest zlecanie wykonania tego procesu pracownikom już zatrudnionym w strukturach wewnętrznych. Powołanie zespołu, który w sposób ciągły będzie dbał o bezpieczeństwo w firmie z pewnością jest pomysłem wartym rozważenia. Dobrą praktyką jest jednak korzystanie w tym zakresie również z profesjonalnych usług zewnętrznych wykonawców.

Wykrycie potencjalnego ryzyka i luk w systemach oraz politykach ochrony danych pozwala na ich szybkie i skuteczne załatanie. Brak odpowiedniej reakcji może skutkować niekontrolowanym wyciekiem informacji w przyszłości. Konsekwencją takiego incydentu są bardzo duże stary zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Warto zatem zawczasu w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoją firmę, przeprowadzając kompleksowy audyt bezpieczeństwa.